ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ՁԿՆԱՄԹԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

«ՍԱԳԱՏԻ» ՍՊ ընկերության գուրծունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում սկիզբ առավ 2009 թվականից:
Ընկերության հիմնադրման նպատակն էր Հայաստանում իրականացնել ձկնարտադրություն, որը կիրացներ միջազգային լավագույն փորձը, ինչպես նաև կներդներ ոլորտի առաջատար տեխնոլոգիաներ:
Ձկնաբուծարանի նախագծային լուծումները մշակվեցին գերմանական WATER - proved ընկերության կողմից, այնուհետև իրականացվեց արտադրական գործընթացի խորհրդատվություն:

ԾԻԱԾԱՆԱՓԱՅԼ ԻՇԽԱՆ

Բարձրորակ ձկնամթերք առանց որևէ հակաբիոտիկների, փարիզյան կանաչի և գենետիկորեն մոդիֆիկացված կերերի օգտագործման...

ՄԱՆՐԱՁՈՒԿ

Միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա ստեղծված և արդի պահանջներին համապատասխանող մանրաձկան արտադրամաս...

ՁԿԱՆ ԿԵՐ ԵՎ ՁԿՆԿԻԹ

Շուրջ 10 տարի համագործակցում ենք ձկան կերի և ձկնկիթի արտադրության ոլորտում եվրոպական առաջատար ընկերությունների հետ...

Բարձրորակ
ծիածանափայլ իշխան

Արտադրության արդյունքում ստացվում է բարձրակարգ և որակյալ ծիածանափայլ իշխան
Բարձրորակ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2017 թվականին շահագործման հանձնվեց ձկան մաքրման և սառեցման արտադրամասը: Արտադրամասը հագեցված է ժամանակակից սարքավորումներով և ներդրված է արտադրական պրոցեսի վերահսկման արդի համակարգ...
0
ՏԱՐԻ
0%
ՈՐԱԿՅԱԼ
0
ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ ԵՐԿԻՐ

Պատրաստի արտադրանք

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ