ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ՁԿՆԱՄԹԵՐՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ

«ՍԱԳԱՏԻ» ՍՊ ընկերության գուրծունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում սկիզբ առավ 2009 թվականից:
Ընկերության հիմնադրման նպատակն էր Հայաստանում իրականացնել ձկնարտադրություն, որը կիրացներ միջազգային լավագույն փորձը, ինչպես նաև կներդներ ոլորտի առաջատար տեխնոլոգիաներ:
Ձկնաբուծարանի նախագծային լուծումները մշակվեցին գերմանական WATER - proved ընկերության կողմից, այնուհետև իրականացվեց արտադրական գործընթացի խորհրդատվություն: