Ձկան կեր և ձկնկիթ

Մենք շուրջ 10 տարի համագործակցում ենք որակյալ ձկան կեր արտադրող եվրոպական Agricola italiana alimentare-A.I.A.S.P.A. և VRM ընկերությունների, ինչպես նաև ձկնկիթի արտադրության ոլորտում առաջատարներից՝ OVAPISCIS S.A. ընկերության հետ:

Նշված համագործակցության արդյունքում մեր ընկերությունը հանդիսանում է վերջիններիս պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանի Հանրապետությունում և հայրենական ձկնարտադրողներին կարողանում է առաջարկել Veronesi և Naturalleva ապրանքանշանով որակյալ կերերի ողջ տեսականին, ինչպես նաև OVAPISCIS S.A. ընկերության բարձրորակ ձկնկիթ:

Category: Product ID: 882