Մանրաձուկ

Մենք գիտակցում ենք, որ արդյունավետ ձկնաբուծության առաջնահերթություններից է որակյալ մանրաձկան ստացումը և աճեցումը: Այդ նպատակով՝ միջազգային լավագույն փորձի հիման վրա ստեղծվել է արդի պահանջներին համապատասխանող մանրաձկան արտադրամաս:

Արտադրամասում խստորեն պահպանվում են սանիտարահիգենիկ կանոնները, ներդրված ֆիլտրացիոն համակարգի միջոցով ապահովվում է անհրաժեշտ որակի ջրի մատակարարումը, ինչպես նաև ստեղծվել են մանրաձկան աճեցման համար անհրաժեշտ լավագույն պայմանները:

Մանրաձկան աճեցման ընթացքում բացառվում է հակաբիոտիկների, փարիզյան կանաչի ինչպես նաև գենետիկորեն մոդիֆիկացված կերերի օգտագործումը:

Համագործակցելով իսպանական OVAPISCIS S.A. ընկերության հետ և օգտագործելով վերջիններիս կողմից արտադրվող լավագույն գենետիկական հատկանիշներով օժտված ծիածանափայլ իշխանի ձկնկիթ մեզ հաջողվել է ստանալ բարձրորակ մանրաձուկ:

Category: Product ID: 151